Tag Archives: لاتاری پاسپورت اروپا

رافل پاسپورت اروپا و رافل اقامت اروپا

لاتاری پاسپورت اروپا، لاتاری اقامت اروپا

چرا رافل پاسپورت و یا اقامت اروپا؟ با توجه به اینکه سریعترین راه دریافت اقامت اروپا و سریعترین راه دریافت پاسپورت اروپا خرید ملک و سرمایه گذاری در اروپا می باشد، شخص باید مبلغ قابل توجهی جهت خرید و سرمایه گذاری پرداخت کند. در بهترین شرایط باید حداقل ۳۰۰ هزار یورو جهت اخذ اقامت اروپا […]