Category Archives: پاسپورت اروپا

بلیط هدیه دریافت کنید

قوانین دریافت بلیط هدیه رافل ۱- لطفا وارد صفحه اینستاگرام خانه آبی (khaneabieu) شوید. ۲- خانه آبی را دنبال کنید. ۳- در پستهای مربوطه که عکس آنها هم در زیر آمده است دوستان خود را تک کنید(زیر پست در قسمت کامنت). – پاسپورت اروپا حداقل ۱۰ نفر را تگ کنید یک بلیط هدیه دریافت کنید […]

رافل اقامت و پاسپورت اروپا چگونه کار می کند ؟

لاتاری چگونه کار می کند

سریعترین راه دریافت پاسپورت اروپا و یا اقامت اروپا شرکت در لاتاری اروپا می باشد که در اینجا تمامی موارد بطور کامل توضیح داده شده است.

رافل پاسپورت اروپا

اخذ پاسپورت اروپا از طریق شرکت در لاتاری

همانگونه که می دانید سریعترین راه دریافت پاسپورت اروپا سرمایه گذاری و خرید ملک طبق قوانین اتحادیه اروپا در یک کشور اروپایی می باشد.

رافل پاسپورت اروپا و رافل اقامت اروپا

لاتاری پاسپورت اروپا، لاتاری اقامت اروپا

چرا رافل پاسپورت و یا اقامت اروپا؟ با توجه به اینکه سریعترین راه دریافت اقامت اروپا و سریعترین راه دریافت پاسپورت اروپا خرید ملک و سرمایه گذاری در اروپا می باشد، شخص باید مبلغ قابل توجهی جهت خرید و سرمایه گذاری پرداخت کند. در بهترین شرایط باید حداقل ۳۰۰ هزار یورو جهت اخذ اقامت اروپا […]